Manifest i demandes de la vaga


Es promou la declaració de vaga atenent a la situació límit que viuen els professionals de la salut a Catalunya que, malgrat tots els esforços que portem anys fent i els que han fet durant aquesta pandèmia, no han vist cap apropament ni intenció de millorar la seva situació laboral ni professional per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per això, els professionals de la salut de Catalunya MANIFESTEM:

Que actualment, la població te la percepció de que els professionals de la salut els estem descuidant. Que els professionals no estem fent la nostra feina i estem descuidant els nostres usuaris. En part compartim aquesta percepció donat que sabem que, actualment i degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia (però també per les mancances que el nostre sistema de salut porta arrossegant des de fa molts anys) no estem podent prestar una adequada assistència a tota la població.

Els professionals del sistema de salut de Catalunya estem esgotats. Fins la pandèmia hem treballat sota mínims, havent de tirar endavant un sistema ineficient que s’ha aprofitat de la bona voluntat i professionalitat de totes i tots els seus professionals. Infermeres, TCAI’s, sanitaris, tècnics, psicòlegs, metges, farmacèutics, personal d'administració, personal de serveis,... totes ens hem acostumat a treballar sota una pressió assistencial inimaginable en altres països. Hem normalitzat la falta de personal a costa de la nostra salut i de renunciar als nostres drets com a treballadores i treballadors.

Retallades en el nostre sou, pèrdua de poder adquisitiu, major càrrega i pressió assistencial, nul reconeixement professional per part de l’administració, impossibilitat de desenvolupament ni avanç professional dins les nostres institucions, pèrdua de drets socials, impossibilitat de conciliació de la nostra vida personal amb la laboral...

Els professionals de la salut de Catalunya ja ens hem cansat!

Després d’una pandèmia, en la que molta de la responsabilitat de l’atenció a les persones ha recaigut sobre el nostre col·lectiu, sent un dels més exposats al virus i on la majoria de nosaltres hem hagut de renunciat a la nostra pròpia salut... aquests no ha estat suficient per a que l’administració hagi tingut cap mena de reconeixement, més enllà de paraules buides i sense valor. Una pagueta de gratificació que ha deixat clar quins son els professionals que més importen a l’administració al estratificar la paga segons categoria professional.

El sistema de salut es basa en el treball en equip. Un equip format per molts professionals que treballen coordinats per prestar la millor assistència a la ciutadania. Però un equip en el que hi ha professionals de primera i de segona. Un equip en el que els drets no són els mateixos per a tothom i en el que les regles del joc varien en funció de la categoria.

Ja n’estem fartes! Ha arribat el moment de parar. De deixar clar que portem massa temps treballant en unes condicions pèssimes i sense haver obtingut cap mena de millora en els darrers anys.

 

Les DEMANDES que reivindiquem a continuació tenen com a única finalitat, que les i els professionals de la salut de Catalunya puguem desenvolupar la nostra feina amb les millors condicions laborals, econòmiques, professionals i socials possibles, per poder treballar en unes condicions òptimes per prestar les cures i l’assistència que les ciutadanes i ciutadans de Catalunya es mereixen. Per aquest motiu volem arribar a un acord sobre:

 1. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.
 2. Una sanitat amb un sol Estatut Marc: els professionals que facin una mateixa feina han de tenir les mateixes condicions laborals. Cal eliminar les diferències en les condicions laborals entre les treballadores dels diferents centres sanitaris.
 3. DESPROTEGIDES MAI MÉS. No posar en perill els professionals de la salut ni a les usuàries i usuaris que atenem. Assegurar sempre i en tot moment una correcta protecció laboral de les treballadores i els treballadors.
 4. Reconèixer malalties laborals A TOTES les treballadores i treballadors del sistema sanitari. Fer extensiu el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores del sistema de salut.
 5. Jubilació anticipada per al personal de la sanitat. Incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l'edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial
 6. Recuperació del poder adquisitiu i drets laborals perduts d'ençà les retallades del 2010. Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 segons acord parlamentari del 10/10/2019 i amb data d’efecte el 1/1/2020.
 7. Reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions. Contractació estable i de qualitat que permeti el gaudiment de drets així com compaginar la vida laboral i personal dignament.
 8. Model sanitari centrat en l’atenció primària. Destinar el 25% del pressupost a l’Atenció Primària de salut tal com demana l'OMS.
 9. Despesa sanitària per càpita homologable al països de l'entorn europeu.
 10. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn. Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010.
 11. Adequar les ratios professional/usuari per una correcta assistència i definir els rols professionals. Reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic. Reducció de les carregues laborals.
 12. Reconeixement del plus de perillositat per a totes les categories del personal que treballa en sanitat.
 13. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia. 
 14. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI.  Prou utilització de recursos públics en benefici de la privada.
 15. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys.
 16. Eliminar l'actual sistema pervertit de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest complement en una paga extraordinària que sigui percebuda per totes i tots els treballadors.