Es pot fer vaga durant l'estat d'alarma?


Sí que es pot fer vaga.

El dret a vaga és un dret fonamental reconegut a l'article 28.2 de la Constitució Espanyola i regulat al Real Decret-llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball.

L'estat d'alarma (regulat per la Llei Orgànica 4/1982, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge) introdueix certes limitacions, però no retira drets fonamentals, com el dret a la vaga.