Els serveis mínims


En cas que la vaga convocada afecti sectors encarregats de la prestació dels serveis públics, s’han d’establir serveis mínims.

La fixació dels serveis mínims es faran de forma compartida pels empresaris o l’administració i els vaguistes o els seus representant, davant una manca d’acord, s’estableixen per autoritat laboral, de manera motivada i aclarint els criteris que s’han seguit per tal de fixar-los.

Per a l’establiment dels serveis mínims s’ha de tenir en compte que aquests siguin raonables i que mantinguin una proporció als possibles perjudicis que la vaga pot produir a tercers.