Si l'empresa em pregunta si faré vaga, ¿Què faig?

Si l'empresa em pregunta si faré vaga, ¿Què faig?


No hi ha obligació de respondre. Que l’empresa consulti prèviament pot ser pres com un intent de coacció contra el dret de fer vaga.

És a dir, l'empresa NO té dret a preguntar-te si faràs vaga o no, de cap manera (ni indicant que és necessari per saber els serveis mínims o no deixar sense cobrir un lloc de treball).