Afecten els dies de vaga als dies de vacances?


Els dies de vaga no es tenen en compte ni han de produir descomptes de dies de vacances. Dóna igual els dies de vaga que facis durant l’any, perquè s’entén que són faltes justificades.

Sentència 709/2015 del Tribunal Suprem.
Correspon el descompte de la retribució dels dies de descans setmanal i dels dies festius compresos dins dels períodes de vaga, mentre que no cap detracció o cap deducció per vaga en la retribució de les vacances i en la dels dies festius fora del període de vaga…