Afecten els dies de vaga a la meva antiguitat a l'empresa?


Mentre s’està de vaga, estàs generant drets com qualsevol dia de treball i, per aquest motiu, tampoc influirà en el còmput d’antiguitat.