Com afecten els dies de vaga per a les prestacions per desocupació?


El fet de fer vaga no permet sol·licitar prestacions per desocupació.

Un exemple. Una vaga es prolonga durant tres mesos, els treballadors que la fan veuen afectats els seus ingressos, però no poden sol·licitar la prestació.

Tanmateix, els dies en els quals el treballador està de vaga, s’assimilen a dies cotitzats per a la sol·licitud de la prestació per desocupació, però no per a determinar la seva durada.

Un altre exemple, si Rosa ha treballat 360 dies, podrà sol·licitar la prestació contributiva, encara que hagi estat de vaga dues setmanes en aquests 360 dies.