Com afecten els dies de vaga per a les prestacions per incapacitat temporal (IT)?


Per al càlcul de prestacions per Incapacitat Temporal (IT) no es tenen en compte els dies de vaga (ja que no cobres ni cotitzes), però SÍ es compten els dies per a tenir dret al mateix.