Què és la vaga sectorial?


És aquella vaga que afecta un sector productiu o de serveis concret.

En el nostre cas, la vaga sectorial de salut, afecta a totes i tots els treballadors de l'àmbit de la salut de Catalunya. També s'inclou en aquesta convocatòria de vaga aquelles treballadores de centres sociosanitaris, llars d'avis, personal d'atenció domiciliària i serveis d'urgències i emergències prehospitalaris.