Quins treballadors estan convocats a la vaga?


La convocatòria afecta el personal estatutari, al personal laboral, al personal funcionari i al personal en formació especialitzada (IIR, FIR, PIR, BIR i MIR) que presta els seus serveis a la xarxa pública SISCAT (ICS i centres concertats) i a tots els centres assistencials de titularitat privada de Catalunya.