La meva intenció és fer vaga. ¿Ho he de comunicar a l'empresa?


No. La llei no contempla l’obligatorietat d’avisar a l’empresa. Si la vaga està convocada legalment, tens dret a secundar-la sense preavisar al teu centre de treball.