Es desconvoquen les aturades

Publicat el 24/03/2021

El COMITÈ DE VAGA ha decidit DESCONVOCAR la VAGA SECTORIAL de Sanitat de Catalunya amb registre d'entrada el dia 16 de febrer de 2021 prevista per tots els dilluns de forma indefinida a partir del  15 de març de 2021, en les franges horàries de 4:00 a 6:00, de 8:00 a 10:00 i de 18:00 a 20:00 hores que afecta al personal estatutari, al personal laboral, al personal funcionari  i al personal en formació especialitzada (IIR, FIR, PIR, BIR i MIR) que presta els seus serveis a la xarxa Pública SISCAT ( ICS, i centres concertats) i a tots els centres assistencials de titularitat privada de Catalunya dels àmbits d’atenció primària (tots els seus dispositius), atenció continuada urgent, atenció domiciliària, atenció hospitalària, atenció prehospitalària i emergències, salut mental, atenció sociosanitària, atenció residencial i atenció emergències 061 Contact Center.

 

EXPOSEM:

Que els serveis mínims establerts pel Departament de Treball, Afers Socials i Família a l’ORDRE TSF/56/2021 del dia 9 de març, per la qual es garanteix el servei essencial a tots els centres i empreses sanitàries, socio-sanitàries i residències per a la gent gran públiques i privades de Catalunya, ha permès que la gran majoria d’aquestes  interpretin de forma molt extensa el numero de treballadors estrictament necessaris per al "normal funcionament" dels diferents serveis imprescindibles i inajornables, tan de l'àmbit SISCAT com dels centres privats afectats per aquest,  establint com a serveis mínims el 100% de la plantilla, fet que ha impossibilitat el seguiment d’aquesta, alhora que ha demostrat que en la actualitat s'està treballant en situació de recursos humans mínims. 

Entenem que el Dret fonamental a la Vaga ha estat pràcticament anul·lat de facto.