Manifest Plaça Sant Jaume

Publicat el 10/03/2021

Ens trobem en la Plaça Sant Jaume. A un costat la Generalitat, responsable de la crítica situació que està vivint la sanitat pública catalana. A l'altre costat l’Ajuntament, responsable de la precarietat que pateixen les treballadores del Servei d'atenció a domicili entre d’altres. 

Aquesta lectura va dirigida als d’un costat i als de l’altre. Estem fartes. Les treballadores de sanitat, de serveis assistencials, residències, transport sanitari i en definitiva totes aquelles que ens dediquem a la cura dels persones, estem fartes. 

Ja no és temps d'aplaudiments, és temps de demostrar que les vostres paraules lloant la importància de les nostres professions, són sinceres. És temps de convertir-les en decisions polítiques que facin que les nostres condicions laborals siguin semblants a les de països del nostre entorn per aconseguír l’operació retorn de tot el talent que ha fugit. No teniu suficient personal ens diuen totes les Direccions. Plantegeu-vos el motiu. És temps d'escoltar les vostres treballadores. Tenim molt a dir. 

1. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública. 

2. Els professionals que facin una mateixa feina han de tenir les mateixes condicions laborals. Cal eliminar les diferències en les condicions laborals entre les treballadores. 

3. DESPROTEGIDES MAI MÉS. No posar en perill els professionals de la salut ni a les usuàries i usuaris que atenem. Assegurar sempre i en tot moment una correcta protecció laboral de les treballadores i els treballadors. 

4. Reconèixer malalties laborals A TOTES les treballadores i treballadors. Fer extensiu el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores que estiguin exposades a aquest risc en el seu entorn laboral.

5. Jubilació anticipada per al personal de la sanitat. Incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l'edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial 

6. Recuperació del poder adquisitiu i drets laborals perduts d'ençà les retallades del 2010. Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 segons acord parlamentari del 10/10/2019 i amb data d’efecte el 1/1/2020. 

7. Reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions. Contractació estable i de qualitat que permeti el gaudiment de drets així com compaginar la vida laboral i personal dignament. 

8. Model sanitari centrat en l’atenció primària. Destinar el 25% del pressupost a l’Atenció Primària de salut tal com demana l'OMS. 

9. Despesa sanitària per càpita homologable al països de l'entorn europeu. 

10. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn. Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010. 

11. Adequar les ratios professional/usuari per una correcta assistència i definir els rols professionals. Reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic. Reducció de les carregues laborals. 

12. Reconeixement del plus de perillositat per a totes les categories del personal que treballa en sanitat. 

13. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia. 

14. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI. Prou utilització de recursos públics en benefici de la privada. 

15. Internalització de serveis basics pel correcte funcionament del sistema sanitari com son el d'ambulàncies, SAD, neteja, atenció emergències 061 Contact Center, etc. 

16. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys. 

17. Eliminar l'actual sistema pervertit de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest complement en una paga extraordinària que sigui percebuda per totes i tots els treballadors

 

Governants, és moment d’escoltar més a les treballadores i menys als lobbys que tant influeixen en les vostres decisions. Sigueu valents.

I a totes vosaltres, companyes compromeses que heu assistit a les mobilitzacions d'avui, I que ho heu fet malgrat la flagrant vulneració del dret a vaga que pateix sempre el nostre col·lectiu amb l’ imposició d’uns serveis mínims que sempre son màxims; donar-vos les gràcies pel vostre compromís. Amb l'acció d'avui no s'ha acabat. Cal seguir, de moment amb les aturades dels dilluns a partir del dia 15 de març, en franges de dues hores,  de 4:00 a 6:00, de 8:00 a 10:00 i de 18:00 a 20:00. Ara ja o podem defallir. Seguirem fins que ens escoltin.

 

VAGA  VAGA  VAGA

VAGA EN SANITAT